αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  Photo Gallery
 Χριστός Παντοκράτωρ

Icon of Jesus Christ Pantokrator is hand-painted using egg tempera and 24 karats gold leaf - Икона Иисуса Христа Пантократора написана от руки с яичной темперой и сусальна золотом 24 карат

<- Back  1 ...  7  8  9 10  11  12  13 ... 19Continue -> 
<= Back to category
 
  14 visitors