αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  Photo Gallery
 Χριστός Παντοκράτωρ
Χριστός  Παντοκράτωρ
Icon of Jesus Christ Pantokrator is hand-painted using egg tempera and 24 karats gold leaf - Икона Иисуса Христа Пантократора написана от руки с яичной темперой и сусальна золотом 24 карат
Χριστός Δέηση
Χριστός Δέηση
Χριστός Νυμφίος
Χριστός Νυμφίος
Χριστός Άκρα Ταπείνωσις (λεπτομ)
Χριστός Άκρα Ταπείνωσις (λεπτομ)
Χριστός ο Παντεπόπτης
Χριστός ο Παντεπόπτης
Χριστός Άπμελος
Χριστός  Άπμελος
Αγία Τριάς
Αγία Τριάς
χριστός
χριστός
χριστός
χριστός
<- Back  1  2  3 Continue -> <= Back to overview
 
  9 visitors