αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  αγιογραφίες Χριστός
 
χριστός παντεπόπτης


άκρα ταπείνωσης


άκρα ταπείνωσης


άγιο μανδύλιον


αγία τρίαχριστός παντοκράτωρ 


χριστός ένθρονος


χριστό αμπελώνας
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 
  14 visitors