αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  Photo Gallery
 Χριστός Παντοκράτωρ (λεπτομ)

BURNISHED WATER-GILDING ICON OF JESUS GHRIST PANTOKRATOR is hand-painted using egg tempera and 24 karats - ПОЛИРОВАННАЯ ПОЗОЛОТА ИКОН ИИСУС ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР написана от руки с яичной темперой и сусальна золотом 24 карат

<- Back  1 ...  5  6  7  8  9  10  11 ... 19Continue -> 
<= Back to category
 
  20 visitors