αγιογραφίες - αγιογράφος / kapetanaki.gr
  Photo Gallery
 αγία Ματρώνα η Ρωσίδα
αγία Ματρώνα η Ρωσίδα
αγία Ματρώνα η Ρωσίδα η αόμματος - святая матрона московская - ST. MATRONA OF MOSCOW
παναγία Καζάν
παναγία Καζάν
Παναγία Καζάν Ρώσικη, - казанская божья матерь - VIRGIN MARY OF KAZAN
αγία Άννα
αγία Άννα
αγία Άννα - Святая Анна - ST. ANNA
αγία Φωτεινή
αγία Φωτεινή
αγία Φωτεινή - святая Фотини - st.Foteini
παναγία φοβερά προστασία
παναγία φοβερά προστασία
Παναγία Φοβερά Προστσία - Богородица - VIRGIN MARY
αγία Αικατερίνα
αγία Αικατερίνα
αγία Αικατερίνη - святая Екатерины - St. Catherine
Χριστός Μέγας Αρχιερέας
Χριστός Μέγας Αρχιερέας
Χριστός Μέγας Αρχιερέας - Иисус Христос -Jesus Christ
αγία Ναταλία
αγία Ναταλία
αγία Ναταλία - святая Наталия - st.Natalia
άγιος Νικόλαος
άγιος Νικόλαος
άγιος Νικόλαος - Святой Николаос - SAINT NIKOLAOS

<-Back

 1  2  3 Continue -> <= Back to overview
 
  5 visitors