Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Gallery
 ΑΓΙΟΙ & ΑΓΙΕΣ
ΑΓΙΟΙ & ΑΓΙΕΣ
(60 Pictures)
ΑΠOΣTOΛOI
 ΑΠOΣTOΛOI
Εικόνες των αποστόλλων.
(16 Pictures)
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ
(21 Pictures)
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
(6 Pictures)
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
(19 Pictures)
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
(16 Pictures)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣTES
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣTES
Οι Ευαγγελιστές
(4 Pictures)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝ
(10 Pictures)
ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - Russian religious icons - Российские религиозные иконы
ΣΤΙΛΒΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - Russian religious icons - Российские религиозные иконы
BURNISHED WATER-GILDING OF PORTABLE ICONS - ПОЛИРОВАННАЯ ПОЗОЛОТА ИКОН
(24 Pictures)

<-Back

 1 

Continue->
The highest rated images:

No pictures have been rated yet!

 
  6 visitors