Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Aπόστολοι - Apostles
 
 
Απόστολος  Άγ. Θωμάς

Απόστολος  Άγ. Ανδρέας

Απόστολος  Άγ. Φίλιππος
Απόστολος  Άγ.Βαρθολομαίος
Απόστολος  Άγ.Ιάκωβος
Απόστολος  Άγ. Ιωάννης
Απόστολοσ Άγ.Λουκάς
Απόστολος  Άγ. Μάρκος 
Απόστολος  Άγ. ΜατθαίοςΑπόστολος  Άγ. Παύλος
Απόστολος  Άγ. Ανδρέας
Απόστολος  Άγ. Σίμων
Απόστολος  Άγ.Ιούδας ο ΘαββαίοςΗ σύναξη των δώδεκα  Αποστόλων
 

 
 
  6 visitors