Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Συνθέσεις- Feast icons
 
 


 
                                                                                                                                                                         
 


Παναγία η Ηγουμένη του Αγίου Όρους
 

 
 


  Άγιοι Πάντες

 
  
                             
  

 
Γέννηση της Θεοτόκου


 
 
                                                                     Σταύρωση του Χριστού     
               
 
                                                                     Ύψωση του Τ. Σταυρού


      
Αγία Τριάς 
The Holy Trinity
           

Αγία Τριάς
The Holy TrinityΜυστικός Δείπνος
Last Supper

 
περισσότερα από representatons εικόνες σε ρυθμό "Gallerry των εικόνων"
     
                
 
 

 

 

 
 
  6 visitors