Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Επιγονάτια - epigonatia triangles
 

                                                              

                                                     Επιγονάτιο ο άγιος Χριστόφορος

                               Epigonatio - knee triangle the st. Xristoforos 
 
  6 visitors