Αγιογράφος - Αγιογραφιες - Βyzantine icons
  Εικόνες σε ιδιαίτερες επιφάνειες - Icons in specific areas
 
Η Σύναξις των Αρχαγγέλων   (λάβαρο,αγιογραφία σε καμβά)
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου   (λάβαρο ,αγιογραφία σε καμβά )Ο Άγιος ΔημήτριοςΗ Ανάστασις του Χριστού (αγιογραφία σε μαρμαρόπετρα )Απόστολος Παύλος    (Αγιογραφία σε μάρμαρο)

Άγιοι Πέτρος & Παύλος ο ασπασμόςΟ Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεομένοςΟ Νυμφίος
Ο  Εσταυρωμένος

 

 
  6 visitors