Αγιογράφος - Αγιογραφίες
Ελένη Καπετανάκη τηλ: 2108942606 6938262042

Άγγελοι - Angles

 άγγελος Μιχαήλ
 άγγελος Γαβριήλαρχάγγελος Μιχαήλ


άγγελος Μιχαήλ
άρχάγγελος Μιχαήλ

άγγελος Γαβριήλ
αρχάγγελος Γαβριήλ


αρχάγγελος Μιχαήλ
 αρχάγγελος Γαβριήλ

 


αρχάγγελος Μιχαήλ Μανταμάδων
 

αρχάγγελος Γαβριήλ